• Hem

Advokat Jennifer Wahlberg

Välkommen till Advokatfirman Jennifer Wahlberg
Välkommen till Advokatfirman Jennifer Wahlberg

 

En advokatfirma i Stockholm specialiserad på familjerätt som strävar efter att möta ditt behov av vägledning i de komplexa och angelägna frågor som uppstår på familjerättens område.

 

 

När har Du behov av en advokat?

Inför en skilsmässa eller samboupplösning kan det vara svårt att överblicka sina rättigheter och angelägna frågor som påverkar Dig och familjen såväl kort- som långsiktigt ställs ofta på sin spets.  

 

I andra hänseenden önskar Du en långsiktig trygghet genom äktenskapsförord, samboavtal eller testamente.

 

Det är i ovan och likartade fall advokatfirman kommer in som Din ledsagare. Du ges den information Du behöver för att fatta de beslut som bäst gagnar Dig och Ditt ärende och har därefter kvar advokatfirman vid Din sida så länge Du anser Dig ha behov.

 

Oaktat om Ditt beslut består i att advokatfirman etablerar kontakt med den andre parten, upprättar avtal eller inlaga till domstol följd av tryggt biträde genom processen åtföljs Du under hela handläggningen av ett stort personligt engagemang, hög tillgänglighet och en gedigen kompetens.       


Vid sidan av familjerätten praktiserar advokatfirman straffrätt i form av handläggningen av målsägandebiträdesuppdrag. Att utsättas för ett brott innebär en svår prövning för den enskilde där behovet av stöd är stort och Du kan i vissa fall vara berättigad till ett målsägandebiträde som tillsammans med Dig går igenom processen, närvarar vid förhandlingen och även tillvaratar Dina intressen under processen genom analys och upprättande av skadeståndskrav. Du kan själv efterlysa ett målsägandebiträde via domstolen och därvid särskilt ange namnet på den advokat Du önskar.

Advokatfirmans specialområden

 

 • Äktenskapsskillnad
 • Samboupplösning
 • Bodelning
 • Vårdnad om barn
 • Barns boende och umgänge
 • Underhåll till make och barn
 • Kvarsittanderätt
 • Äktenskapsförord 
 • Samboavtal
 • Testamente
 • Målsägandebiträde