• Om Advokatfirman

Specialområde familjerätt

Familjerättens område är komplext och erfordrar ett juridiskt ombud som på ett tryggt sätt kan överblicka de valmöjligheter och beslut som bäst passar den enskilde. Vid en eventuell process i domstol kan Du uppleva trygghet genom att advokatfirman i samråd med Dig för Din talan och tillvaratar  Dina rättigheter genom hela processen. 

 

Genom ett sammanträffande på advokatfirman där klienten kan redogöra för sina behov och önskemål utarbetar advokatfirman en strategi tillsammans med råd och stöd under hela ärendets handläggning.

 

Advokatfirman handlägger uteslutande ärenden inom specialområdet familjerätt med tillägg inom det straffrättsliga området för målsägandebiträdesuppdrag.  

 

Advokatfirmans kärnvärden överensstämmer med de Sveriges Advokatsamfund uppställer, dvs lojalitet och omsorg om klienten med tillägg för ett starkt personligt engagemang och en hög tillgänglighet.