Advokat Jennifer Roos Advokat Jennifer Roos

Advokat Jennifer Roos

Jennifer Roos (fd Wahlberg), advokat och innehavare av advokatfirman, erhöll sin jur kand examen från Uppsala Universitet 2001 då hon inledde sitt arbete på advokatbyrå i Stockholm. Efter att framgångsrikt ha upptagits som ledamot i Sveriges Advokatsamfund har hon alltsedan 2011 haft egen advokatverksamhet i centrala Stockholm och fortsatt utvecklingen inom sitt specialområde familjerätten med samma starka engagemang för juridiken där vikten av såväl gedigen kompetens som ett starkt förtroende från klienten är hörnstenar för advokatfirmans framgång i sin verksamhet.

En grundsten i de vägledande reglerna är att advokaten är skyldig att vara lojal med sin klient och att enbart verka för hans eller hennes bästa.*

 

*Texten är hämtad ur Sveriges Advokatsamfunds

vägledande regelverk.