• Rättsskydd och Rättshjälp

Advokatarvodet

Att anlita en advokatfirma innebär att Ditt ombud har rätt att begära skäligt arvode för sitt uppdrag och tidsnedläggelse och det kan vara svårt för Dig att på förhand förutse kostnaderna.
 

Majoriteten av humanjuridiska advokatbyråer liksom denna advokatfirma debiterar klienten fortlöpande på grundval av nedlagd tid i ärendet och förbehåller sig rätten att i vissa fall begära in ett förskott från klienten.

De vanligaste möjligheterna för Dig att minska Dina ombudskostnader i familjerättsliga tvister består av rättsskydd och rättshjälp. Läs mer om dem nedan.
 

Rättsskydd

I samband med Ditt besök på advokatfirman går vi igenom förutsättningarna för att med framgång anhålla om rättsskydd via Ditt försäkringsbolag. Advokatfirman biträder Dig med ansökan och går igenom de praktiska aspekterna och de ekonomiska lättnader detta medför. 
 

Rättshjälp 

För det fall det kan konstateras att Ditt ärende inte uppfyller förutsättningarna för att beviljas rättsskydd kan finnas en subsidiär möjlighet i form av rättshjälp att sänka Dina ombudskostnader vid tvist. På samma sätt som beträffande rättsskydd assisterar advokatfirman med en ansökan och går igenom de praktiska och ekonomiska aspekterna av beviljad rättshjälp.