• Tjänster

Rättsområden

Advokat Jennifer Roos har mångårig erfarenhet av familjerättsliga frågeställningar och processer i domstol. Hon kan således såväl biträda Dig i rätten som vägleda Dig genom processen som sådan i de fall där en tvist uppstår.  

Advokatfirman är även behjälplig med upprättandet av avtal utan förekomst av tvist, t ex vid fråga kring äktenskapsförord, bodelning och underhållsbidrag.

Vanliga familjerättsliga frågeställningar  

  • Äktenskapsskillnad
  • Samboupplösning
  • Bodelning
  • Kvarsittanderätt
  • Vårdnad om barn
  • Barns boende och umgänge
  • Underhållsbidrag till make/barn
  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Testamente

Ditt besök utmynnar i advokatfirmans analys av problemställningar och lämpliga lösningar.

Med  utgångspunkt i Dina behov och frågeställningar utarbetas därefter i samråd med Dig en strategi avseende ärendets handläggning och nödvändiga åtgärder.

  

Advokatfirman lägger stor vikt vid behovet av lyhördhet och tillgänglighet för att på bästa sätt bistå Dig i Ditt ärende och vägleda Dig genom familjerättens område.  

Personligt engagemang, hög tillgänglighet och gedigen kompetens utgör därmed centrala grundstenar i advokatfirmans verksamhet.    

 

 Personligt engagemang, hög tillgänglighet och gedigen kompetens utgör hörnstenarna i advokatfirmans verksamhet